Bondi Beach, Sydney, Australia - aerial

Bondi Beach, Sydney, Australia - aerial

Bondi Beach, Sydney, Australia - aerial

Bondi Beach, Sydney, Australia - aerial